Forskning: Cancer och Alkohol

Almost 10 percent of all cancers in men and 3.0 percent in women in western Europe are caused by people drinking too much alcohol, scientists said on Friday.

Nästan 10% av all cancer bland män och 3% bland kvinnor orsakas av att personer dricker för mycket Alkohol enligt en tysk forskare.

http://www.reuters.com/article/2011/04/08/us-cancer-alcohol-europe-idUST...