Äldre nyheter

Färre unga röker och dricker

Nu presenteras siffror från CAN:s undersökning av drogvanor bland svenska skolelever. I årskurs nio anger 55 % av pojkarna och 59 % av flickorna att de har druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Så låga har inte siffrorna varit sen mätningarna startade 1971. Tobakssiffrorna går också ner något och andelen som säger sig ha provat narkotika någon gång ligger kvar på samma nivåer.

I vått och torrt - full fest nykter

Partytjejerna Sanna Waxin och Elin Hammarberg tog initiativet till det sociala experimentet ”I vått och torrt” sommaren 2010 då de en dag insåg att nästan allt i deras sociala liv kretsade kring alkohol, de ville testa om de kunde ha lika kul utan alkohol.

Idén blev till ett projekt om tre nyktra sommarmånader i Sveriges sommarstäder under devisen "full fest nykter”. Projektet dokumenterades i en blogg som fick över 16 000 besökare på tre månader.

Missbruksutredningen

Missbruksutredningen ledd av Gerhard Larsson la i dagarna fram sitt slutbetänkande. Mycket av diskussionen har handlat om vem som ska ha ansvar för vården, kommunerna eller landstinget. Utredningen fokuserar på mycket annat intressant som ett förslag om vårdgaranti, en stärkt ställning för självhjälp via internet och användning av sociala medier.

Pressmeddelande: http://www.sou.gov.se/pdf/2011/Pressmeddelande%2020110427%20slutlig%20mi...
Hela utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/14017/a/167105

Forskning: Cancer och Alkohol

Almost 10 percent of all cancers in men and 3.0 percent in women in western Europe are caused by people drinking too much alcohol, scientists said on Friday.

Nästan 10% av all cancer bland män och 3% bland kvinnor orsakas av att personer dricker för mycket Alkohol enligt en tysk forskare.

http://www.reuters.com/article/2011/04/08/us-cancer-alcohol-europe-idUST...

Vad blir man lycklig av?

I Norrköping har man gjort en spännande undersökning där de frågade niondeklassare frågan: Vad gör dig lycklig? Svaren blev en ganska intressant lista där saker som alkohol och fest kom längt ner.
http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=6743243