@3lll3 Räcker enbart med att läkaren känner en oro för att det ska finnas en skyldighet att kontakta socialtjänsten. Dvs det räcker med en olustkänsla hos vårdpersonalen för att man ska göra en orosanmälan.