Anhörigstödet

Lever du nära någon som dricker för mycket alkohol?

I Sverige finns det ca 1,5 miljoner människor som påverkas negativt av en närstående persons drickande och ca 380 000 barn som har minst en förälder med alkohol- eller drogproblem. I dagsläget nås bara några få procent av stödinsatser.

Kvinna som sitter med telefon bredvid flaskor och glas som ramlat